HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

QPVN

Thi Toán Violympic, IOE

Violympic OlympicTrạng nguyên Tiếng việtChơi cờ Vua Cờ Tướng

TÀI NGUYÊN - TRI THỨC

HÀNH TRÌNH PHÁ ÁN

Liên kết Website

Web Bộ Ngành-Báo Chí

Web Tổng hợp

DỰNG NƯỚC - GIỮ NƯỚC

QPVN

Thành viên trực tuyến

6 khách và 1 thành viên
 • phí minh khôi
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm thông tin

  Google.com.vn Trang này
  Gốc > Toán học - Đề thi > Đề toán - Đề thi >

  Bài luyện thêm giữa kì 1 lớp 5 môn Toán

  Dạy bé nói sớm qua hình ảnh động vật | Bé thần đồng | Smurfs, Character, Fictional characters

  Đề 1

  1. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

  a. Số gồm năm mươi sáu đơn vị, tám phần mười và hai phần nghìn viết là:

  A. 56,82              B. 56,082            C. 56,802          D. 56,820

  b. Chữ số 7 trong số thập phân 85,437 có giá trị là:

                          A.            B.                  C.                D. 

  c. Số thập phân nào bằng phân số thập phân 

                 A. 1,8               B. 0,18                  C. 0,108           D. 0,018

  d. Các số thập phân bằng nhau là: 

             A. 12,05; 12,050; 12,005

             B. 12,005; 12,0005

          C. 12,05; 12,050; 12,0500

          D. 12,05; 12,005; 12,0500; 12,0005

  2. Chuyển thành số thập phân:

         = ...............;      = ...............;     6  =...............;   28  = ................

  3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

                     5m6cm =...............m;                  45cm2 =................dm2

                     3,5kg = ...........kg...........g;          7,8ha = .................m2

                     2 tấn 50 yến = ....... tạ;                    8,6 m2 = ........... ha    

  4. Tính:

                  3  + 1  ;     2  - 1   ;      3   x   ;      4  :   

  5. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 90m. Chiều rộng bằng   chiều dài.

  a. Tính diện tích thửa ruộng đó.

  b. Biết rằng cứ 100m2 thì thu được 300kg rau. Hỏi cả thửa ruộng đó thu được bao nhiêu tạ rau?

  6. Cho 3 chữ số: 1, 2, 3.

  Viết tất cả các số thập phân có 3 chữ số khác nhau lập được từ 3 chữ số đó mà phần thập phân có 2 chữ số:

  ..............................................................................................................................

  7. Điền 3 số tiếp theo vào các dãy số sau:

  a.  1; 2; 3; 5; 8; 13; ..........;  .............;  ...........

  b.  1; 5; 10; 16; 23; ..........;  ..............;  ...........

  8. Tính bằng cách thuận tiện:

  a.  3,26 x 96 + 3,26 : 0,25

  b.  12 x  8,6 - 8,6 : 0,5

  c. 5,3 : 0,1 + 5,3 x 90 

  9. Hưởng ứng phong trào ủng hộ các bạn vùng bão lũ năm qua, các bạn lớp 5A và lớp 5B ủng hộ được 560 quyển sách. Nếu lớp 5A ủng hộ thêm 10 quyển, lớp 5B ủng hộ thêm 30 quyển thì số sách lớp 5A ủng hộ bằng  số sách của lớp 5B. Tính số sách mỗi lớp đã ủng hộ.

  Ảnh Động Powerpoint Đẹp ❤️ Tải 777+ Hình Động PPT Cute

  Đề 2

  A. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất.

  Câu 1. a) Phân số nào dưới đây là phân số thập phân?

     A.               B.               C.              D. 

  b) Hỗn số  viết dưới dạng số thập phân là:

    A. 5,7                B. 5,007           C. 5,07              D. 5,70

  c) Số thập phân 2,35 viết dưới dạng hỗn số là:

        A.                    B.                C. 

  d) Hỗn số   được chuyển thành số thập phân là ?

        A. 3,4              B. 0,4               C. 17,5          D. 32,5

  Câu 2.  a) Số thập phân gồm sáu chục, ba phần trăm được viết là:

           A. 60,3                B. 6,03                  C. 60,03                D. 600,03

       b) Giá trị của chữ số 5 trong số 87,052 là:

            A.                   B.                  C.               D. 50

  Câu 3. a) Số bé nhất trong các số: 57,843 ; 56,834 ; 57,354 ; 56,345 là:

    A. 57,843           B. 56,834                   C. 57,354                   D. 56,345

  b) Số tự nhiên x biết: 15,89 < x < 16,02 là:

      A. 14                    B. 15                     C. 16                   D. 17

  c) Hai số tự nhiên liên tiếp điền vào chỗ chấm   ...... < 5,28 < ........  là:

       A. 4 và 5          B. 5 và 6                  C. 4 và 6                  D. 5 và 7

  B. Tự luận

  Câu 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

  a) 4,35m2 = …………….dm2

   8 tấn 35kg = ………….tấn                      

   5 km 50m = …………..km

    ha =…..………...m2

  b) 37 000 m2 = ……….. ha

   5,8 km2 = …… km.... hm2

   12m2 25cm2 = ……….… m2

   60 kg = …………. tạ

  Câu 5. Điền dấu > ; < ; = thích hợp vào chỗ trống:

      38,2 ……. 38,19  ;     45,08 …… 45,080  ;   62,123 ……. 62,13   ;      90,1……89,9

  Câu 6. Một căn phòng hình chữ nhật có chiều rộng 6m, chiều dài 9m. Người ta lát nền căn phòng đó bằng loại gạch vuông cạnh 3dm. Hỏi để lát kín căn phòng đó cần bao nhiêu viên gạch? (Diện tích phần mạch vữa không đáng kể)

  Câu 7. Hiện nay mẹ hơn con 30 tuổi, biết rằng sau 3 năm nữa tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi hiện nay của mỗi người.

  Câu 8. Nhà bạn Nam có số gà và số thỏ bằng nhau. Tìm số gà và số thỏ nhà bạn Nam, biết tổng số chân gà và chân thỏ là 60 chân.

  Câu 9. Tính theo cách thuận tiện:  179 x 86 - 86 x 78 - 86

  Đề 3

  Bài 1. Chuyển các phân số sau thành số thập phân:

  a.  ;   ;  

  b.     ;    ;   

  Bài 2. a. Tìm 2 số thập phân x, biết:  5,8 < x < 5,9

  b. Tìm 2 phân số  biết:    <  <  

  Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  6kg 250g = …..…... kg

  8m2 3 cm 2 = ……...m2

  3968ha = …........…km2

  28hm36m =……......dam

  Bài 4. Xếp các số thập phân sau theo thứ tự từ lớn xuống bé:

  5,79;   5,8;   5,699;   4,159;   6,08;   6,1;   4,16

  Bài 5. 8 máy bơm bơm đầy nước vào một cái bể tắm hết 9 giờ, hỏi muốn bơm đầy bể tắm đó trong 6 giờ thì phải bổ sung thêm mấy cái máy bơm nữa? (Mức bơm như nhau)

  Bài 6. Một mảnh đất hình chữ nhật được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1: 1000 có chiều dài 4cm và chiều rộng 3cm. Tính diện tích thật của mảnh đất đó theo đơn vị mét vuông.

  Bài 7. Hai thùng đang đựng 280 lít dầu. Nếu rót 50 lít từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì thì số dầu ở thùng thứ nhất bằng  số dầu ở thùng thứ hai. Hỏi lúc đầu mỗi thùng chứa bao nhiêu lít dầu?

  Bài 8. An và Bình có tất cả 68 viên bi. Nếu An cho Bình 10 viên bi thì số bi của 2 bạn sẽ bằng nhau. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

  Bài 9. Một hình bình hành có cạnh đáy 12cm và bằng  chiều cao. Tính diện tích hình bình hành.

  (==> Xem đáp án: Tại đây)


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Tuấn Anh @ 19:22 24/11/2022
  Số lượt xem: 1323
  Số lượt thích: 6 người (Hoàng Mai, Nguyễn Tuấn Anh, Hoài Thu, ...)
  Gửi ý kiến

  HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA !