HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

QPVN

Thi Toán Violympic, IOE

Violympic OlympicTrạng nguyên Tiếng việtChơi cờ Vua Cờ Tướng

TÀI NGUYÊN - TRI THỨC

HÀNH TRÌNH PHÁ ÁN

Liên kết Website

Web Bộ Ngành-Báo Chí

Web Tổng hợp

DỰNG NƯỚC - GIỮ NƯỚC

QPVN

Thành viên trực tuyến

17 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm thông tin

  Google.com.vn Trang này
  Gốc > Toán học - Đề thi > Đáp án Toán >

  Đáp án bài tập luyện thêm cuối tháng 10 lớp 5

  Loading Animation - Travel booking App | Motion graphics design, Motion design animation, Animation design

  Bài 1:  a. Chuyển các phân số sau thành số thập phân:

    = 0.03  ;           = 0,27  ;           = 0,0129  ;          = 34,7

    =  = 0,2  ;          =  = 1,48  ;          =  = 0,035

  b. Chuyển các số thập phân thành phân số thập phân:

  0,02 = ;    1,8 = ;     3,29 = ;     56,135 = ;     327,8 = 

  Bài 2: Chữ số 6 trong số thập phân 286,156 có giá trị lần lượt là: 6.;  

  Bài 3: Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số:

      = 1     ;      = 2     ;      = 3      ;       = 3 

  Bài 4: Tìm số tự nhiên a biết:   = 

  Vì 12 : 4 = 3 nên a : 4 = 4 hay a = 4 x 4 = 16

  Vậy a = 16

  Bài 5: Tính giá trị biểu thức sau:

    - (  +  ) =   -   =  = 

  Bài 6: 

  a. Viết phân số  thành tổng của các phân số có mẫu số khác nhau và có tử số đều bằng 1.

   =  =  +  =  + 

  b. Tìm 4 giá trị   khác nhau, sao cho  

  Ta có:   =  ;  = 

  =>   <  <  =>  =  ;  ;  ;  

   ( Có rất nhiều giá trị khác của   thỏa mãn yêu cầu đề bài)

  Bài 7:  Chu vi một nông trại hình chữ nhật là 2000 m. Chiều dài hơn chiều rộng 200 m. Hỏi trang trại có diện tích bao nhiêu ha?

  Giải

  Nửa chu vi nông trại là: 2000 : 2 = 1000 (m)

  Chiều dài nông trại là: (1000 + 200) : 2 = 600 (m)

  Chiều rộng nông trại là: 600 - 200 = 400 (m)

  Diện tích nông trại là: 600 x 200 = 120000 (m2) = 12 ha

  Đ/s: 12 ha

  Bài 8: Tìm , biết:

  a.    – 17 x  =  

  17 x  =   -   =  

   =   : 17

   =  

  b.   ( + ) + () + () =  

  ( + ) + ( +   + ) =  

   x 3 + ( +   +  ) =  

   x 3 +  =  

   x 3 =  -  = 

   =   : 3

   =  

  c.   -  -  - .....-  = 

       - (  +  + .....+  ) = 

  Xét:   +  + .....+  

        = 10 x (  +  + ....+  )

        = 10 x (  -  +  -  + ......+  -  )

        = 10 x (  -   )

        = 10 x  = 

  Ta có:   -  = 

            =  + 

          =  +  =  = 1

  Bài 9: Tính nhanh giá trị biểu thức sau:  

  a.    

  = 1 -  +   -  +  -  +  -  +  -  +  -  

  = 1 -  = 

  b.   

  =(  +  ) + ( + ) + ( + )

  = 1 + 1 + 1 = 3

  c.    x  x  x  x 

   = 

   = 

   =  = 1

  d.  (  +  +  ) x 18

  = ( +  +  ) x 18

  =(  +  +  ) x 18

  = (  +  +  ) x 57 x 18

  = ( +  +  ) x 57 x 18

  = ( -  +  -   +   - ) x 18 x 57

  = (  - ) x 18 x 57

   x 18 x 57

  = 57

  e.   

   =  = 

   =  =  = 

  g.  

   =  =  =  = 4

   

  h.  

   

   

   =  = 1

  Bài 10:  a. Tìm phân số   , biết x - y = 8 và  

  Giải (Bài toán thuộc dạng tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ số của 2 số)

  Ta coi tử số x là 5 phần bằng nhau thì mẫu số y là 3 phần như thế.

  Hiệu số phần bằng nhau là: 5 - 3 = 2 (phần)

  Tử số x là: 8 : 2 x 5 = 20

  Mẫu số y là: 20 - 8 = 12. Vậy phân số cần tìm là 

  Đ/s: 

  b. Tìm phân số   , biết a + b = 15 và  

  Giải (Bài toán thuộc dạng tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số của 2 số)

  Ta coi tử số a là 2 phần bằng nhau thì mẫu số b là 3 phần như thế.

  Tổng số phânf bằng nhau là: 2 + 3 = 5 (phần)

  Tử số a là: 15 : 5 x 2 = 6

  Mẫu số b là: 15 - 6 = 9

  Vậy phân số cần tìm là 

  Đ/s:  

  Bài 11: Ba tấm vải dài 182m. Biết rằng   tấm vải xanh bằng   tấm vải đỏ và bằng   tấm vải trắng. Tính độ dài mỗi tấm vải. 

  Giải 

  Ta có:  =  ;     = 

  Ta coi tấm vải xanh gồm 9 phần thì tấm vải đỏ là 10 phần và tấm vải trắng là 7 phần như thế.

  Tổng số phần bằng nhau là: 9 + 10 + 7 = 26 (phần)

  Giá trị 1 phần là: 182 : 26 = 7 (m)

  Tấm vải xanh là: 7 x 9 = 63 (m)

  Tấm vải đỏ là: 7 x 10 = 70 (m)

  Tấm vải trắng là: 7 x 7 = 49 (m)

  Đ/s: 63m, 70m; 49m

  Bài 12: Cho phân số  . Hỏi phải cộng thêm vào tử số và mẫu số của phân số đã cho cùng một số tự nhiên nào để được phân số mới bằng   ?

  Giải

  Khi cộng thêm vào tử số và mẫu số của phân số đã cho cùng một số tự nhiên thì hiệu mẫu số và tử số không thay đổi và bằng: 11 - 2 = 9

  Tử số mới:     x--------x--------x--------x--------x                9

  Mẫu số mới:   x--------x--------x--------x--------x--------x--------x--------x

  Tử số mới là: 9 : (7 - 4) x 4 = 12

  Phải cộng thêm vào tử số và mẫu số của phân số đã cho cùng một số tự nhiên là: 12 - 2 = 10

  Đ/s: 10

  Bài 13: Cho phân số  . Hỏi phải trừ đi ở tử số và mẫu số của phân số đã cho cùng một số tự nhiên nào để được phân số mới bằng   ?

  Giải

  Khi trừ đi ở tử số và mẫu số của phân số đã cho cùng một số tự nhiên thì hiệu mẫu số và từ sổ không thay đổi và bằng: 27 - 19 = 8

  Tử số mới là: 8 : (3 - 1) x 1 = 4

  Phải trừ đi ở tử số và mẫu số của phân số đã cho cùng một số là: 19 - 4 = 15

  Đ/s: 15

  Bài 14: Cho phân số  . Hỏi phải thêm vào tử số và bớt ở mẫu số cùng một số nào để được phân số mới bằng   ?

  Giải

  Khi thêm vào tử số và bớt ở mẫu số cùng một số thì tổng của mẫu số và tử số vẫn không đổi và bằng: 3 + 18 = 21

  Tử số mới là: 21 : (3 + 4) x 3 = 9

  Phải thêm vào tử số và bớt ở mẫu số cùng một số để được phân số mới bằng    là: 9 - 3 = 6

  Đ/s: 6

  Bài 15:  Cho  A =     ;    B =   

  So sánh A và B?

  Giải

  Xét A =    

       A  = (  +  + .....+  ) + ( +  +.....+ )

                 -----30 số hạng-----          -----30 số hạng-----

  Ta có: (  +  + .....+  ) > ( +   +....+ ) =  =  

            ( +  +.....+ )  > (  +   +.....+  ) =   =   

  => A >   +   =  +  =  = B

  Vậy A > B 

  => Bài tập toán luyện thêm cuối tháng 11 lớp 5


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Tuấn Anh @ 18:19 20/03/2022
  Số lượt xem: 323
  Số lượt thích: 6 người (Hoàng Mai, Trần Nam, Nguyễn Tuấn Anh, ...)
   
  Gửi ý kiến

  HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA !