HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

QPVN

Thi Toán Violympic, IOE

Violympic OlympicTrạng nguyên Tiếng việtChơi cờ Vua Cờ Tướng

TÀI NGUYÊN - TRI THỨC

Thời tiết 3 miền - Tỉ giá

Hà Nội
Huế
TP HCM

LỊCH HÔM NAY

Liên kết Website

Web Bộ Ngành-Báo Chí

Web Tổng hợp

DỰNG NƯỚC - GIỮ NƯỚC

QPVN

Thành viên trực tuyến

26 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm thông tin

  Google.com.vn Trang này
  Gốc > Toán học - Đề thi > Đáp án Toán >

  Đáp án bài tập luyện thêm toán tháng 1 lớp 5

                                                                Góc Báo - Kiến Thức Cuộc Sống Công Nghệ Và Khoa Học | Động vật, Hình ảnh, Ảnh động

  Bài 1. Đặt tính rồi tính:

           a.  800 : 125   = 6,4

                89 : 35,6   = 2,5                    

               6,464 : 32  = 0,202

              17,472 : 5,6 = 3,12

            b.  4,096 : 1,28 = 3,2

                  179,2 : 5,6 = 32

                  79,36 : 1,28 = 62   

                  578,2 : 2,36 = 245

  Bài 2. Tính giá trị của biểu thức:

  a. (65,7 - 39,8 ) : 5 x 2,6 = 25,9 : 5 x 2,6 = 5,18 x 2,6 = 13,468

  b. (17,8 + 9) : 2,5 - 4,69 = 26,8 : 2,5 - 4,69 = 10,72 - 4,69 = 6,03

  Bài 3. Tính bằng cách thuận tiện:

  a. 20,18 x 7,5 + 20,18 + 20,18 + 20,18 : 2 = 20,18 x 7,5 + 20,18 + 20,18 + 20,18 x 0,5 =

  20,18 x ( 7,5 + 1 + 1 + 0,5) = 20,18 x 10 = 201,8

  b. 100 : 9 - 79,3 : 9 = ( (100 - 79,3) : 9 = 20,7 : 9 = 2,3

  Bài 4. Tính theo 2 cách :

  a.

  C1: ( 36 + 24 ) : 0,6  

        = 60 : 0,6

        = 100

  C2: ( 36 + 24 ) : 0,6 

  = 36 : 0,6 + 24 : 0,6 

  = 60 + 40 

  = 100

   b.

  C1: ( 99 - 66 ) : 0,33 

  = 33 : 0,33

  = 100 

  C2: ( 99 - 66 ) : 0,33

  = 99 : 0,33 - 66 : 0,33

  = 300 - 200

  = 100

       c.

  c1: 14,7 x 2,5 - 2,5 x 4,7

  = 36,75 - 11,75

  = 25

  c2: 14,7 x 2,5 - 2,5 x 4,7

  = (14,7 - 4,7 ) X 2,5

  = 10 X 2,5 

  = 25

  Bài 5. Tìm X, biết:

  a. 10,6 : X + 7,19 : X = 3

        (10,6 + 7,19) : X = 3

               17,79 : X = 3

                X = 17,79 : 3

                 X = 5,93

  b. 7 : X - 3,9 : X = 5

      ( 7 - 3,9 ) : X = 5

           3,1 : X = 5

           X = 3,1 : 5

          X = 0,62

  c. X : 3,6 = 1,58 (dư 0,6)

     X = 1,58 x 3,6 + 0,6

     X = 6,288

  d. 1,2 : X = 1,7 (dư 0,01)

    X = (1,2 - 0,01) : 1,7

    X = 1,19

    X = 0,7

  Bài 6. a. Tìm tỉ số phần trăm của 12 và 60.

           b. Biết 20% số gà của một đàn gà là 15 con. Tính số gà cả đàn.

           c. Tìm 25% số gà của đàn gà có 36 con.

  Giải

  a. Tỉ số phần trăm của 12 và 60 là: 12 : 60 = 0,2 = 20%

  b. Số gà cả đàn là: 15 : 20 x 100 = 75 (con)

  c. 25% số gà của đàn gà có 36 con là: 36 : 100 x 25 = 9 (con)

                                        Đ/s: a. 20%; b. 75 con;   c. 9 con

  Bài 7. Một cửa hàng định giá bán một chiếc cặp sách với giá 150000 đồng, nhưng sau đó hạ giá bán chỉ còn 120000 đồng. Hỏi cửa hàng đã hạ giá bao nhiêu phần trăm giá định bán chiếc cặp sách đó? (Tính theo 2 cách)

  Giải

  C1: Cửa hàng đã hạ giá số tiền là: 150000 - 120000 = 30000 (đồng)

        Cửa hàng đã hạ số % giá bán chiếc cặp là: 30000 : 150000 = 0,2 = 20%

                                                                                Đ/s: 20%

  C2: Tỉ số % giá bán chiếc cặp khi đã hạ giá so với lúc đầu là: 120000 : 150000 = 0,8 = 80%

         Cửa hàng đã hạ số % giá bán chiếc cặp là: 100% - 80% = 20%

                                                                                Đ/s: 20%

  Bài 8. Một lớp học có tất cả 32 học sinh, trong đó có 14 học sinh nam. Hỏi học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp? (Tính theo 2 cách)

  Giải

  C1: Số học sinh nữ là:  32 - 14 = 18 (học sinh)

        Học sinh nữ chiếm số phần trăm học sinh cả lớp là: 18 : 32 = 0,5625 = 56,25%

                                                                                                    Đ/s: 56,25%

  C2: Học sinh nam chiếm số % học sinh cả lớp là: 14 : 32 = 0,4375 = 43,75%

         Học sinh nữ chiếm số phần trăm học sinh cả lớp là: 100% - 43,75% = 56,25%

                                                                                                   Đ/s: 56,25%

  Bài 9. Một vườn cây hình chữ nhật có diện tích 789,25 m2, chiều dài 38,5m. Người ta muốn rào xung quanh vườn và làm cửa vườn. Hỏi hàng rào xung quanh vườn dài bao nhiêu mét, biết cửa vườn rộng 3,2m?

  Giải

  Chiều rộng mảnh vườn là: 789,25 : 38,5 = 20,5 (m)

  Hàng rào dài số mét là: (38,5 + 20,5) x 2 - 3,2 = 114,8 (m)

                                                               Đ/s: 114,8m

  Bài 10. Ba tấm vải dài 105m. Nếu cắt đi  tấm vải thứ nhất,  tấm vải thứ hai và  tấm vải thứ ba thì phần còn lại của ba tấm vải bằng nhau. Hỏi mỗi tấm vải dài bao nhiêu mét?

  Giải

  Số vải còn lại của tấm thứ nhất sau khi cắt là: 1−  =  (tấm)

  Số vải còn lại của tấm thứ hai sau khi cắt là: 1 -   =  (tấm)

  Số vải còn lại của tấm thứ ba sau khi cắt là: 1 -  =   (tấm)

  Ta có:   tấm thứ nhất =   tấm thứ hai =   tấm thứ ba hay  tấm thứ nhất =   tấm thứ hai =   tấm thứ ba.

  Tổng số phần bằng nhau là: 9 + 14 + 12 = 35 (phần)

  Giá trị 1 phần là: 105 : 35 = 3 (m)

  Tấm vải thứ nhất dài là: 3 x 9 = 27 (m)

  Tấm vải thứ hai dài là: 3 x 14 = 42 (m)

  Tấm vải thứ ba dài là: 3 x 12 = 36 (m)

                          Đ/s: tấm thứ nhất: 27m; tấm thứ hai: 42m; tấm thứ ba: 36m

  Bài 11. Một tấm vải dài 36m. Lần đầu người ta cắt ra 16 mảnh vải, mỗi mảnh vải dài 1 m. Lần thứ hai người ta cắt được 6 mảnh vải dài như nhau thì vừa hết tấm vải. Hỏi mỗi mảnh vải cắt ra ở lần 2 dài bao nhiêu mét?

  Giải

  Ta có: 1 m =  m = 1,2m

  Lần đầu cắt đi số mét vải là: 1,2 x 16 = 19,2 (m)

  Mỗi mảnh vải cắt ra ở lần 2 dài là: ( 36 - 19,2) : 6 = 2,8 (m)

                                                                    Đ/s: 2,8m

  Bài 12. Một hình bình hành có chiều cao 3,6 dm và bằng  cạnh đáy. Tính diện tích hình bình hành.

  Giải

  Cạnh đáy hình bình hành là:  3,6 :   = 5,4 (dm)

  Diện tích hình bình hành là: 3,6 x 5,4 = 19,44 (dm2)

                                                      Đ/s: 19,44dm2

  Bài 13. Bán một cái quạt máy bán với giá 336000 đồng thì được lãi 12% so với tiền vốn. Tính tiền vốn của cái quạt máy đó.

  Giải

  Tiền bán 336000đ ứng với số % tiền vốn là: 100% + 12% = 112% (tiền vốn)

  Số tiền vốn là: 336000 : 112 x 100 = 300000 (đồng)

                                                   Đ/s: 300000 đồng

  Bài 14. Một người bỏ ra 650000 đồng tiền vốn để mua dưa hấu. Sau khi bán hết số dưa hấu thì thu được 728000 đồng. Hỏi người đó được lãi bao nhiêu phần trăm?

  Giải

  Số tiền lãi là: 728000 - 650000 = 78000 (đồng)

  Người đó được lãi số phần trăm là: 78000 : 650000 = 0,12 = 12%

                                                                                Đ/s: 12%

  Bài 15. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 121,8m, chiều rộng bằng 0,4 chiều dài. Năm vừa qua. người ta trồng khoai tây trên mảnh vườn, trung bình cứ 5m2 thu được 12,5 kg khoai tây. Hỏi cả mảnh vườn thu được bao nhiêu tạ khoai tây?

  Giải

  Ta có: 0,4 = 4/10=2/5

  Nửa chu vi mảnh vườn là: 121,8 : 2 = 60,9 (m)

  Chiều dài mảnh vườn là: 60,9 : ( 2 + 5) x 5 = 43,5 (m)

  Chiều rộng mảnh vườn là: 60,9 - 43,5 = 17,4 (m)

  Diện tích mảnh vườn là: 43,5 x 17,4 = 756,9 (m2)

  Cả mảnh vườn thu được số tạ khoai tây là: (12,5 : 5) x 756,9 = 1892,25 (kg) = 18,9225 tạ

                                                                                        Đ/s: 18,9225 tạ

  Bài 16. Nước biển chứa 2,5% muối và mỗi lít nước biển cân nặng 1,026 kg. Hỏi cần phải làm bay hơi bao nhiêu lít nước biển để nhận được 513 kg muối?

  Giải

  1 lít nước biển chứa số lượng muối là: 1,026 : 100 × 2,5 = 0,02565 (kg)

  Số lít nước biển cần làm bay hơi để có 513 kg muối là: 513 : 0,02565 = 20000 (lít)

                                                                      Đáp số: 20000 lít

  ==> Bài kiểm tra toán tháng 1 - Lớp 5

  ==> Bài kiểm tra toán tháng 2 - Lớp 5 


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Tuấn Anh @ 19:13 15/07/2021
  Số lượt xem: 2721
  Số lượt thích: 8 người (phạm lan, Nguyễn Việt, Hoàng Mai, ...)
  Avatar

  Avatar

  bai toan gay tranh cai anh 1

   
  Gửi ý kiến

  HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA !